ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

... skrev vi om ele­ver­na i års­kurs 2 på Eng­els­ka sko­lans kä­ra åter­se­en­de med go­se­dju­ret Zla­tan som åter­vänt efter ett halv­år ute på även­tyr. Zla­tans re­sa bör­ja­de med en tur i brand­bil, där­ef­ter hann han bå­de med att åka am­bu­lans­flyg med en hjärt­sjuk pa­ti­ent i Gö­te­borg och ski­dor i Al­per­na.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.