MER Kom­mun­lo­ka­ler idag

Vi i Väsby - - Nyheter -

AR­BETS­PLAT­SER: 525 kon­tors­plat­ser.

VAR: Kom­mun­hu­set i Väs­by cent­rum, Op­ti­mus­om­rå­det, Py­ra­mi­den, Sto­ra Wäs­by.

YTA: 12 250 kvadrat­me­ter.

HYRESKOSTNAD: 20,5 mil­jo­ner kro­nor/år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.