MER Det­ta ga­ran­te­rar kom­mu­nen

Vi i Väsby - - Nyheter -

ANMÄLD ska­da be­sik­ti­gas mån­dag – fre­dag in­om 12 tim­mar från det att an­mä­lan kom­mit kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad till­han­da.

AKU­TA ska­dor och hål i väg­be­lägg­ning­en la­gas in­om 3 ar­bets­da­gar från det att an­mä­lan kom­mit kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad till­han­da. Om det in­ne­bär fa­ra för all­män­het åt­gär­das ska­dan di­rekt.

ÖV­RI­GA ska­dor och hål i väg­be­lägg­ning­en la­gas in­om 10 ar­bets­da­gar från det att an­mä­lan kom­mit kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad till­han­da.

OJÄMNHETER i be­lägg­ning­ar med plat­tor, som in­ne­bär snub­bel­risk ska rät­tas till in­om 14 ar­bets­da­gar efter det att an­mä­lan kom­mit kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad till­han­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.