Ehlers – snabb for­ward ny i Väs­by

Vi i Väsby - - Sport -

För­re Sol­len­tu­na HC-for­war­den Man­fred Ehlers ha­de en märk­lig vin­ter med spel i två Norr­bot­ten­klub­bar sam­ma sä­song.

Nu är han till­ba­ka i nor­rort, men i Väs­by Hoc­key.

Väs­by Hoc­key har kom­mit en li­ten bit i lag­byg­get in­för 2018/19. En spän­nan­de värv­ning är den av Man­fred Ehlers. Den skrid­s­kostar­ke 21-åring­en från Spånga har sport­che­fen Tom Tärn­ström sneg­lat på ti­di­ga­re. För­ra som­ma­ren gjor­de dock Ehlers som Lubo­mir Fet­ko­vic, Väs­by­publi­kens gunst­ling. Med 26 po­äng i ba­ga­get från sä­song­en i Sol­len­tu­na flyt­ta­de han till Ha­pa­ran­da och klub­ben Asplö­ven.

Det reg­na­de in nya spe­la­re i Asplö­ven in­för sä­song­en. Ena da­gen pre­sen­te­ra­des fem nya, se­dan tre, två och tre igen... Fy­ra spe­la­re var slut­li­gen kvar från 2016/17 när 2017/18 drog igång.

– Jo, det var väl­digt tur­bu­lent, sä­ger Man­fred Ehlers. Och få löf­ten hölls, vil­ket ska­pa­de oro. Allt run­tom­kring mås­te fun­ka för att det ska bli bra, vi spe­la­re kän­de att man strun­ta­de i oss. Asplö­ven mis­sa­de avan­ce­mang­et till al­let­tan, då skic­ka­des ett dus­sin spe­la­re. 41. Ehlers, Man­fred Där­ibland Ehlers. Han fick pend­la de 40 mi­nu­ter­na till Ka­lix där Ka­lix HC ha­de nått nor­ra al­let­tan.

– Det fun­ka­de bra, per­son­li­gen tyc­ker jag att det gick bätt­re i Ka­lix.

Det blev tre mål och ett as­sist på el­va mat­cher in­nan en led­bands­ska­da sat­te stopp för vidare spel. I Asp-

”Al­la sä­song­er ger er­fa­ren­het och jag har fått vän­ner för li­vet där­up­pe.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.