MER Sha­di Bi­tar

Vi i Väsby - - Det Händer -

ÅL­DER: 40. BOR: Boll­stanäs. Bott i oli­ka de­lar av Väs­by. YR­KE: VD på Nex­to­ry och verk­sam i fle­ra and­ra fö­re­tag. Star­ta­de Nex­to­ry med ku­si­nen Ni­nos Mal­ki.

FA­MILJ: Frun Lai­la, bar­nen Lau­ren­cia, Lucas, Mat­heus och Eli­cia.

LÄ­SER själv: Tom Clan­cy, spi­on­ro­ma­ner, hi­sto­ris­ka ro­ma­ner och fak­ta­böc­ker om historia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.