Eng­la vann i Skå­ne

Vi i Väsby - - Sport - FOTO: PRIVAT

Frestatje­jen Eng­la Westerberg fick en per­fekt start på sä­song­en när hon på pon­nyn Mag­ni­fi­cent vann årets förs­ta fält­täv­lan i Tå­garp.

Det var med för­hopp­ning om en fram­skju­ten pla­ce­ring som Eng­la Westerberg, täv­lan­de för Hå­boklub­ben Se­gers­ta Sportryt­ta­re, till­bring­a­de påsk­hel­gen i Tå­garp.

Mag­ni­fi­cent, som nor­malt är en bra dres­syr­häst, blev dock för ex­al­te­rad när han kän­de igen täv­lings­om­rå­det – där han vun­nit ti­di­ga­re. Fält­ba­nan fick ho­nom upp­spelt och till följd av det slog han has­tig­hets­re­kord i eki­pa­gets dres­syr­pro­gram.

Så från en in­le­dan­de fem­te­plats fick Eng­la job­ba sig upp­åt i re­sul­tat­lis­tan. En andra­plats i hopp­mo­men­tet ENG­LA WESTERBERG. och se­ger i fält­mo­men­tet räck­te till slut­lig se­ger med två straff­po­ängs mar­gi­nal till dans­kan Astrid Skov­gaard. Till tre­an El­len Skogs­tröm, Lammhult, var av­stån­det yt­ter­li­ga­re tre poäng. Eng­la fyll­de un­der täv­ling­en 16 år och sista året som pon­nyryt­ta­re kun­de knap­past ha bör­jat bätt­re. Hon in­går re­dan i lands­la­get och sto­ra må­let är att bli ut­ta­gen till EM. Jon­ny Andersson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.