No­mi­ne­ra årets Väs­by­bo

Vi i Väsby - - Nyheter -

Idrot­ta­re, kul­tur­pro­fil, eldsjäl, väl­gö­ra­re? Fram till den 6 maj kan du no­mi­ne­ra din lo­ka­la hjäl­te till kom­mu­nens ut­mär­kel­se Årets Väs­by­bo via kom­mu­nens hem­si­da.

I fjol var det den 84-åri­ge John-Eric Erics­son som kam­ma­de hem ti­teln Årets Väs­by­bo. Året dess­förin­nan gick pri­set till två de två grun­dar­na av id­rotts­för­e­ning­en Team Pann­ben, Eric Hedqvist och Joakim Pet­ters­son.

FOTO: MICHAEL FOLMER/JO­NAS CARLS­SON

UT­MÄR­KEL­SE. Eric Hedqvist, Joakim Pet­ters­son och John-Eric Erics­son har ut­setts till Årets Väs­by­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.