MER Em­my Köhler

Vi i Väsby - - Nyheter -

1858–1925, lig­ger be­gravd på Fres­ta gam­la kyr­ko­gård.

SKREV och kom­po­ne­ra­de barn­vi­sor. Är mest känd för julsång­en ”Nu tän­das tu­sen ju­le­ljus”, som långt ef­ter hen­nes död blev en jul­psalm. Hon skrev även i tid­skrif­ten Idun un­der psu­do­ny­men Ey­vor Steen och var lä­ra­re åt Gustav V:s yngs­te son, prins Erik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.