BARN PÅ FÖR­SKO­LA EL­LER FRI­TIDS?

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Kom ihåg att upp­da­te­ra din in­komst­upp­gift. Din in­komst på­ver­kar vil­ken av­gift du be­ta­lar för för­sko­la, fri­tids­hem och pe­da­go­gisk om­sorg (fa­mil­je­dag­hem). Väl­kom­men med din upp­da­te­ring via kom­mu­nens e-tjänst. Din nya in­komst bör­jar gäl­la må­na­den ef­ter att du gjort upp­da­te­ring­en: upp­landsvas­by.se/barnom­sorg Vid frå­gor, väl­kom­men att kon­tak­ta Väs­by Di­rekt: 08-590 970 00, vas­by­di­rekt@upp­landsvas­by.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.