Väs­by Kon­strun­da

5 – 6 maj 2018 kl. 11– 17

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Väl­kom­men till en helg full av konst i atel­jé­er, gal­le­ri­er och på and­ra plat­ser i Väs­by. Be­sök konst­nä­rer runt om i kom­mu­nen och upp­lev konst på sam­lings­ut­ställ­ning­en i Väs­by Konst­hall. Det bjuds på må­le­ri, gra­fik, skulp­tur, glas, ke­ra­mik, tex­til och foto.

Fol­der med kar­ta där du hit­tar konst­nä­rer­na finns att häm­ta i Väs­by Konst­hall, på Mes­sing­en och i kom­mun­hu­sets re­cep­tion.

Läs mer på: www.upp­landsvas­by.se/kon­strun­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.