TRYGG I VÄS­BY

Vi i Väsby - - Hej Väsby - upp­landsvas­by.se/ brotts­fo­re­byg­gan­de­ar­be­te

KVÄLLSVANDRINGAR För­e­ning­ar i Upp­lands Väs­by kvälls­vand­rar var­je fre­dag och lör­dag kloc­kan 20 – 23. Vand­ring­ar­na sker i sam­ar­be­te med kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret, fri­tids­går­dar­na och fäl­tar­na. Al­la för­äld­rar och vux­na som vill är väl­kom­na att kvälls­vand­ra! Mer in­for­ma­tion på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.