VISSTE DU ATT ...

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

trä­den som har fällts längs Mä­larvä­gen vid Eke­bo kom­mer att er­sät­tas med nya träd i dubb­la ra­der på bäg­ge si­dor av vä­gen? Det kom­mer att ske när den nya stads­de­len Fyrklövern är klar, en­ligt kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.