MER Fun­kis­fes­ti­va­len

Vi i Väsby - - Nyheter -

STAR­TA­DE i Upp­lands Väs­by 2011 som Väs­by me­lo­di­festi­val, byt­te ef­ter fem år namn till Fun­kis­mel­lo och byt­te i år namn igen till Fun­kis­fes­ti­va­len.

ÄR Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­täv­ling för per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner in­om LSS.

MEDVERKANDE: Bot­kyr­ka, Halm­stad, Ha­ninge, Jär­fäl­la, Li­din­gö, Sol­len­tu­na, Sol­na, Stock­holm, Sund­by­berg, Sö­der­täl­je, Ty­resö, Tä­by, Upp­lands-Bro, Upp­lands Väs­by och Värm­dö.

KONFERENCIER: Lin­da Bengt­zing och Pon­tus Björ­kan­der.

JURY: Lin­da Ham­mar, Mag­nus och Hen­rik Rong­e­dal, Em­ma Au­nes och Sa­ra­ha.

AR­RAN­GE­RAS av för­e­ning­en Fun­kis­gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.