Det är nytt att vi pra­tar så öp­pet om det.

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ma­ria Hed­ström, chefs­barn­mors­ka på Sö­der­täl­je sjuk­hus, om tra­si­ga un­der­liv, smär­ta och för­lo­rad sex­lust som drab­bar många kvin­nor ef­ter för­loss­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.