Mys­tis­ka krab­bor in­va­de­rar Run­by

Vi i Väsby - - Nyheter - FO­TO: PRIVAT

Väsby är in­va­de­rat. In­te av främ­man­de makt, men av krab­bor. På kort tid har ett ti­o­tal ki­ne­sis­ka ull­handskrab­bor hit­tats kring Ox­unda­vä­gen i Run­by. En­ligt bi­o­lo­ger­na är det myc­ket ovan­ligt med en så­dan an­sam­ling.

Fle­ra ki­ne­sis­ka ull­handskrab­bor har hit­tats i Run­by. Catrin Lind­gren har ta­git hand om en av de ki­ne­sis­ka ull­handskrab­bor­na – Hjal­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.