Re­no­ve­ring av ishal­len är en en­da stor skan­dal

Vi i Väsby - - Tyck Om! - FO­TO: PRI­VAT

Ex­em­pel på skylt där det fram­går att des­sa plat­ser finns för bar­nens sä­ker­het – för att man ska slip­pa gå med cir­ku­sen över he­la par­ke­rings­plat­sen, me­nar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.