SONIA MORALES, JOB­BAR IN­OM VÅR­DEN, CARLSLUND

Vi i Väsby - - Nyheter -

– Jag bru­kar åka lin­je 524 och 562. Jag job­bar ex­tra in­om vår­den i Run­by, men är egent­li­gen pensionär. Tur­tät­he­ten är bra, men ibland går bus­sen ti­di­ga­re el­ler så kom­mer det tre på en gång. Det kun­de va­ra mer jämnt för­de­lat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.