Ga­rage stänger i två da­gar

Vi i Väsby - - Nyheter -

Den 21–22 no­vem­ber hål­ler ga­ra­get un­der Mes­sing­en på Upp­lys­ning­ens väg 2 stängt.

Un­der två da­gar kom­mer ga­ra­get att va­ra stängt för all­män­he­ten då ga­ra­get kom­mer att stä­das. Par­ke­rings­till­stånd som är gil­ti­ga i ga­ra­get kom­mer un­der den­na tid att va­ra gil­ti­ga på in­farts­par­ke­ring­en, en­ligt Upp­lands Väs­by kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.