Ca­ry me ho­me – Mu­si­ka­lisk so­aré med fins­ka låt­skat­ten på svens­ka

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Fre­dag 7 de­cem­ber kl. 17-19, Mes­sing­en

Ar­tis­ten Ca­ry Yli­ta­lo, upp­vux­en i Upp­lands Väsby, kom­mer med sin om­tyck­ta fö­re­ställ­ning. Bil­jet­ter: 150 kr, ung­dom upp till 20 år/stu­dent/se­ni­or 100 kr. Kö­pes i Mes­sing­ens re­cep­tion el­ler på via upp­landsvas­by.se/mes­sing­en Språk: svens­ka med fins­ka in­slag. Re­kom­men­de­ras från 10 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.