FÖRELÄSNING MED SANNA LUNDELL

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Med­be­ro­en­de och an­hö­rig­skap

Tors­dag 6 de­cem­ber kl. 17.30-19.30 Scen­rum­met, Mes­sing­en

Vi väl­kom­nar Sanna Lundell som kom­mer att fö­re­lä­sa om hur det är att le­va med nå­gon som är be­ro­en­de­sjuk och drab­bad av psy­kisk sjuk­dom. Arr: An­hö­rigstöd Upp­lands Väsby kom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.