Väs­bys håll­ba­ra jul­ka­len­der

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Häng med oss i Väs­bys håll­ba­ra jul­ka­len­der! På vår Fa­ce­book-si­da kom­mer vi var­je dag fram till julaf­ton att de­la med oss av tips och in­spi­ra­tion för en mer håll­bar jul i Väsby. Till­sam­mans kan vi som bor och job­bar här hjäl­pas åt att öka vår ge­men­skap och ska­pa ett mer håll­bart Väsby – för nu­va­ran­de och kom­man­de Väs­by­bor!

Vill du vin­na en Väsby-mös­sa?

De­la med dig av di­na bäs­ta tips för en håll­bar jul!

Fa­ce­book: Upp­lands Väsby kom­mun

Webb: upp­landsvas­by.se/hall­bar­jul

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.