KALENDARIUM

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Hit­ta fler eve­ne­mang på: upp­landsvas­by.se/eve­ne­mang

Jul­verk­stad för barn i al­la åld­rar Gra­tis Lör­dag 1 dec kl. 13.00–15.00, Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en. Ska­pa di­na eg­na jul­kort, julpynt och jul­klap­par.

Po­lar­fa­rar­na Lör­dag 1 dec kl. 19,

Mes­sing­en. Rikste­a­tern gäst­spe­lar med ett hu­mo­ris­tiskt ka­ta­strof­dra­ma i öds­ligt is­land­skap. Läs mer och bo­ka bil­jett på upp­landsvas­by.se/ mes­sing­en. Arr: Upp­lands Väsby kom­mun och Rikste­a­tern

Kon­sert med Ta­lent facto­ry Fri en­tré

Tis­dag 4 dec kl. 19, Mes­sing­en. Kul­tur­sko­lans rock- och pop­grup­per och sing­er-song­wri­ters spe­lar eg­na och and­ras lå­tar.

Teck­nar­verk­stad från 8 år Gra­tis Ons­dag 5 dec kl. 16–18, Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en Kom och lär dig grund­läg­gan­de teck­nar­kun­ska­per. Fö­ran­mä­lan: barn­bib­li­o­te­[email protected] upp­landsvas­by. se el­ler på bib­li­o­te­ket.

Lit­te­rär Af­ter work Fri en­tré Ons­dag 5 dec kl. 17–18, Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en Sam­tal om årets Stock­holm lä­ser-bok – ”Grupp Kri­lon” av Ey­vind John­son.

Gra­tis ad­vo­kat­jour Ons­dag 5 dec kl. 17.30–19.00, Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en. 15 mi­nu­ters kost­nads­fri råd­giv­ning. Kö­sy­stem från kl. 17. Arr: Ad­vo­kat­sam­fun­det

Kul­turlunch: The Good­bye Girls Fri en­tré

Tors­dag 6 dec kl. 12.15, Mes­sing­en. Ener­gisk blu­egrass och sväng­i­ga pols­kor med hyl­la­de folk­mu­si­ker från Sve­ri­ge, USA och Ka­na­da. Köp lunch i café­et och ät i sa­long­en från kl. 11.45. Bo­ka plats i Mes­sing­en, 08-590 973 00.

Ara­bisk sön­dag Gra­tis Sön­dag 9 dec kl. 13–15, Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en Sa­gor, pys­sel och frukt­stund för ara­bisk­språ­ki­ga fa­mil­jer.

Jul­kon­sert med Väsby sym­fo­nior­kes­ter

Mån­dag 10 dec kl. 19, Mes­sing­en. En stäm­nings­full kon­sert i ju­lens tec­ken med Väs­by­mu­si­kan­ter och ele­ver från kul­tur­sko­lan. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.