Så fi­ras lu­cia på Väsby kom­mu­na­la för­sko­lor (VKF)

Vi i Väsby - - Nyheter -

På Väsby kom­mu­na­la för­sko­lor fi­ras lu­cia på li­te oli­ka sätt. En del för­sko­lor bju­der in till lu­ci­a­tåg ut­om­hus på mor­go­nen, and­ra har lu­ci­a­fi­ran­det på ef­ter­mid­da­gen. För­äld­rar är väl­kom­na att när­va­ra.

Med de yng­re bar­nen an­pas­sar man ut­i­från si­tu­a­tio­nen, an­ting­en har man en ge­men­sam sång­sam­ling med för­äld­rar­na el­ler så är bar­net med i lu­ci­a­tå­get ut­i­från om de vill el­ler in­te. Ibland sit­ter bar­nen i knä hos si­na för­äld­rar och tit­tar på.

Någ­ra för­sko­le­av­del­ning­ar lus­sar även på äldre­bo­en­den som Dra­gon­går­den, Odens­går­den och Ham­mar­by slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.