Ser­vice­bo­stad

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ser­vice­bo­stad är till för den som har be­hov av ett mel­lan­ting mel­lan ett eget bo­en­de och en grupp­bo­stad.

En ser­vice­bo­stad be­står av ett an­tal eg­na lä­gen­he­ter i ett hus el­ler bo­stads­om­rå­de. Här har man till­gång till ser­vice dyg­net runt ge­nom en fast per­sonal­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.