Rock is still ali­ve in Väsby

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

no­vem­ber i ett som van­ligt su­perbt ar­range­mang av Väsby Rock Club i Mes­sing­en vi­sa­de Upp­lands Väsby att vi är Sve­ri­ges okrön­ta hård­rocks­mec­ka, med band som Can­del­mass, He­at, Kar­di­nal Sin och Eu­ro­pe.

Den här kväl­len, på scen igen ef­ter 30 års Törn­ro­sa-sömn, Uni­ver­se In­fi­ni­ty in­för över 400 hän­giv­na rock­äls­ka­re. Och som de le­ve­re­ra­de! Av­spän­da, gla­da spe­le­män som lät publi­ken nju­ta av ett pärl­band av su­ve­rän tajt och tät me­lo­disk hård­rock med röt­ter­na från det gla­da 80-ta­let. kom­mer från den ny­li­gen släpp­ta mäs­ter­li­ga plat­tan Rock Is Ali­ve. Men de skju­ter ock­så in ett par spår från sin de­but­plat­ta från 1985, som li­ve fort­fa­ran­de hål­ler väl­digt hög klass och glad­de spe­ci­ellt al­la fans from the old days. Som en rik­tigt schysst whis­ky ver­kar även Uni­ver­se ha mått bra av att lag­ras för de le­ve­re­ra­de verk­li­gen stort. Kar­di­nal Sin öpp­na­de den un­der­ba­ra kväl­len med en tim­mes tajt set tung hård­rock.

till Väsby Rock Club som är ett gäng hän­giv­na hård­rocks­sjä­lar som vi ti­di­ga­re ha­de att tac­ka för Väsby Rock som värl­den vi fick nju­ta av un­der ett par år.

Ing­et har spa­rats i ar­range­mang­et. Det är proff­sigt i allt från skönt bar­häng med mö­ten mel­lan många gam­la po­la­re, till den sto­ra sce­nen med fett ljus och ljud.

En su­per­kväll och al­la rock­äls­ka­re vän­tar med spän­ning på näs­ta ar­range­mang, och vi ser med än­nu stör­re spän­ning fram mot Uni­ve­re­se In­fi­ni­tys fram­tid, för de är verk­li­gen vär­da att nå ut till den bre­da rock­publi­ken, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.