Tid att kal­la ron­del­len för ”Au­dells-Ron­dell”

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

ron­del­ler så bor­de det va­ra på sin tid att kal­la ron­del­len på Fresta­vä­gen för ”Au­dells-Ron­dell”. Ve­te­ri­nä­ren på Gud­by Gård käm­pa­de i 15 års tid för en an­nan tra­fik­lös­ning än den då be­fint­li­ga, men blev ald­rig bön­hörd trots dag­li­ga till­bud på det­ta väg­av­snitt.

Först många år se­na­re, på be­hö­rig tids­av­stånd för att kom­mu­nens pam­par kun­de ta åt sig äran för en håll­bar lös­ning av pro­ble­met, gjor­de man slag i sa­ken och ska­pa­de ron­del­len.

Då var det in­te läng­re tra­fik­ver­kets an­svar, som fel­ak­tigt påstods från kom­mu­nens si­da, för att be­kos­ta en eli­mi­ne­ring av tra­fik­fa­ran, ut­an som det bor­de va­ra, Väs­bys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.