17

Vi i Väsby - - Nyheter -

DE­CEM­BER är det kom­mun­full­mäk­ti­ge i Mes­sing­en. KF star­tar kloc­kan 15.00 med en bud­get­de­batt. Al­la är väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.