Om­röst­ning för namn på ak­ti­vi­tets­park

Vi i Väsby - - Nyheter -

Un­der hös­ten kun­de al­la som vil­le läm­na in för­slag på namn till ak­ti­vi­tets­par­ken i Vi­lun­da. Nu har kommunen valt ut tre al­ter­na­tiv som du kan rös­ta på.

I dag finns det en pumptrack-ba­na, ett ute­gym och en pla­ne­rad ska­te­park i Vi­lun­da ak­ti­vi­tets­park.

Men om­rå­det har än­nu ing­et namn. Där­för vil­le kommunen att al­la som vil­le skul­le skic­ka in si­na idéer på namn – och he­la 100 för­slag kom in.

Där­ef­ter har tre al­ter­na­tiv valts ut och des­sa är: Vil­da Väs­by­par­ken, Vi­lun­da ak­ti­vi­tets­park och Hu­sar­par­ken.

Om­röst­ning­en på­går till 11 ja­nu­a­ri.

Ute­gym, pumptrack-ba­na samt en pla­ne­rad ska­te­park finns på den plats i Vi­lun­da vars namn ska rös­tas fram. FOTO: CHARLOTTE ÅRLING TREDELAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.