Be­svi­kel­se hit­tills för Grims­ta AIK

Vi i Väsby - - Nyheter -

nar ovan­för ned­flytt­nings­strec­ket men ba­ra fy­ra till kvalstrec­ket upp­åt (fem­man).

– Vi är själv­klart in­te nöj­da och är be­svik­na över vår form och ta­bell­pla­ce­ring. Vi vill såklart lig­ga hög­re upp. Här­näst vän­tar ju­lup­pe­håll till 6 ja­nu­a­ri. Då vill Grims­ta bör­ja klätt­ring­en till­ba­ka till top­pen av se­ri­en.

– Vi får kny­ta nä­var­na och kri­ga på. Vi är in­te i sam­ma sits nu som vi var ifjol, men ska vi va­ra med i top­pen så gäl­ler det att in­te lig­ga på lat­si­dan. Hur ska ni gå till väga? – Jag trä­nar själv hårt för att kun­na gå i brä­schen och hop­pas att spe­lar­na tar rygg på mig. Det är vik­tigt att vi pas­sar på att trä­na hårt un­der up­pe­hål­let och hö­jer oss ett snäpp. Vi­sa att vi vill va­ra med och slåss i top­pen.

– Vi har mer att ge de­fi­ni­tivt och ska gö­ra allt för att ta fler po­äng näs­ta år.

And­ra hal­van in­leds med bor­t­a­mö­te mot Värm­dö IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.