Kul jul i Väs­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Fri­tids­går­dar­na Grim­bo­går­den, Väs­by­går­den, Smed­by­går­den och Run­by­går­den är till för unga som är 12–16 år. För de som är li­te äld­re, 16–20 år, finns ung­kul­tur­hu­set Ve­ga och mö­tes­plat­sen Nav1. Hit­ta öp­pet­ti­der, kon­takt­upp­gif­ter och pro­gram via upp­landsvas­by.se/upp­le­va­och­go­ra Tors­dag 3 ja­nu­a­ri kl 15 (från 7 år) och kl 18 (från 11 år), Mes­sing­en, ABBA-sa­len plan 2. Det bjuds på popcorn och dryck. In­for­ma­tion om fil­mer­na kom­mer att pub­li­ce­ras på upp­landsvas­by.se/eve­ne­mang. Gra­tis. Ing­en för­an­mä­lan krävs, dock be­grän­sat an­tal platser så kom i tid. Arr: Al­ter­na­tiv Kul­tur Blå­ban­det­för­e­ning­en i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.