Nu vet vi att Väs­bys Bäs­ta är sid­by­tar­par­ti till hö­ger

Vi i Väsby - - Nyheter -

(Vi i Väs­by nr 49) om jag har fått mig till del fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om folk­om­röst­ning­en 2014.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en, Mil­jö­par­ti­et och vi öv­ri­ga mil­jötän­kan­de Väs­by­bor del­tog som tur var i den­na folk­om­röst­ning.

Väs­bys Bäs­ta vill ju med al­la me­del be­hål­la den gam­la för­fall­na träd­gårds­mäs­tar­vil­lan in­vid Sätt­ra stall. Det är ju åt­minsto­ne en mil­jöåt­gärd. Men den sto­ra för­de­len med min om­nämn­da in­sän­da­re i nr 47 blev ju att Väs­bys Bäs­ta nu läm­nar svart på vitt att dom gär­na byg­ger 500 bo­stä­der i Väs­bys fi­nas­te na­tur­om­rå­de, Kai­ro-Sätt­ra. Just i det om­rå­de som folk­om­röst­ning­en sa nej till be­byg­gel­se.

Då vet vi i fort­sätt­ning­en att VB är ett mind­re mil­jö­vän­ligt sid­by­tar­par­ti på hö­ger­kan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.