Se Väsby IK Hoc­key i Vi­lun­da GRA­TIS!

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Lör­da­gen den 5 ja­nu­a­ri kloc­kan 16.00 är det ned­släpp för Al­let­tan Nor­ra-mat­chen mel­lan Väsby IK Hoc­key mot Vän­näs HC i Vi­lund­a­par­kens Is­hall. Ställ upp och he­ja fram Väsby IK Hoc­key. Upp­lands Väsby kom­mun bju­der på gra­tis en­tré. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.