E F G

Vi i Väsby - - Sport -

Par­si­an IF flyt­tar från Kis­ta och tar vid ef­ter Väsby IK fot­boll. Kal­le Fremd­ling gjor­de ett bra jobb i BSK:s fot­bolls­da­mer trots två kval­mis­sar. La­get har ut­veck­lats myc­ket un­der hans sty­re.

In­ne­ban­dy­her­rar­na har haft ett mo­tigt år och åk­te ur di­vi­sion 1 i vå­ras. Di­vi­sion 2-spe­let bör­ja­de bra men en formsvac­ka gjor­de att de åter­finns i ned­re mit­ten vid halv­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.