Q

Vi i Väsby - - Sport -

Att en se­rie ska av­gö­ras över två kval­mat­cher känns fel. BSK:s fot­bolls­da­mer har vun­nit se­ri­en över­läg­set bå­de 2016 och 2018 men fal­lit i kva­let. Gör om, gör rätt för­bun­det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.