Ny av­fall­s­taxa från och med 1 ja­nu­a­ri 2019

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Den 1 ja­nu­a­ri bör­ja­de den nya av­fall­s­tax­an att gäl­la. Det be­ty­der att av­gif­ter­na för din sop­hämt­ning ju­ste­ras. Det som är nytt för dig som bor i enel­ler två­bo­stads­hus är att du får en 1 200 kr läg­re grund­av­gift om du har matav­fallsin­sam­ling än om du in­te har det. Den läg­re grund­av­gif­ten er­sät­ter den ti­di­ga­re matav­falls­ra­bat­ten. För fler­bo­stads­hu­sen är grund­av­gif­ten 1 000 kr läg­re per hus­håll som är an­slu­tet till matav­fallsin­sam­ling­en. För er som har hämt­ning av matav­fall varan­nan vec­ka så kom­mer det fin­nas möj­lig­het att få häm­tat var­je vec­ka på som­ma­ren för 165 kr. Kon­tak­ta Väs­by Di­rekt, tryck­val 4 för att be­stäl­la tjäns­ten. Gå in på upp­landsvas­by.se/av­fall­s­taxa för att se de nya pri­ser­na och tjäns­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.