Brand­kår får peng­ar ef­ter skogs­brän­der

Vi i Väsby - - Nyheter -

At­tun­da brand­kår får er­sätt­ning för kost­na­der kopp­la­de till som­ma­rens skogs­brän­der. Det fram­går av Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skaps be­slut.

Sam­man­lagt får At­tun­da brand­kår cir­ka 900 0000 kro­nor i er­sätt­ning för att ha hjälpt till vid skogs­brän­der i Ljus­dals kom­mun, Sa­la kom­mun, Hag­fors kom­mun samt bi­stått Bergs­la­gens rädd­nings­tjänst vid rädd­nings­in­sat­ser i Kristi­ne­hamn.

Det var un­der ju­li för­ra året som främst Gäv­le­borgs län, Jämt­lands län och Da­lar­nas län drab­ba­des av sto­ra och svårsläck­ta skogs­brän­der.

SKOGS­BRÄN­DER. Nu får At­tun­da brand­kår er­sätt­ning för hjäl­pen vid som­ma­rens skogs­brän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.