Än­nu ing­en gri­pen ef­ter rån­våg i Väs­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Po­li­sen har fort­fa­ran­de inga spår ef­ter rå­nar­na som ut­för­de två rån och två rån­för­sök i cen­tra­la Väs­by i de­cem­ber för­ra året. En­ligt po­li­sens pressta­les­man Kjell Lind­gren har ut­red­ning­en än­nu in­te lett fram till nå­got gri­pan­de. Det var kloc­kan 17.15 den 19 de­cem­ber som po­li­sen fick in det förs­ta lar­met om rån mot ett kon­di­to­ri i när­he­ten av Väs­by Cent­rum. En maske­rad per­son träng­de sig in och tving­a­de till sig dags­kas­san. En kvart där­ef­ter kom näs­ta larm om ett full­bor­dat rån, där fy­ra gär­nings­män fått med sig en mind­re sum­ma kon­tan­ter. Där­ef­ter rap­por­te­ra­des om ett rån­för­sök och ett för­sök till grov stöld kloc­kan 18.35 och 18.45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.