Fler­fal­dig mäs­ta­re – nu öpp­nar han ban­golf­bar

VasastanDirekt - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Li­ve­jazz, 30-tal och ban­golf. Det är kon­cep­tet på Golf­ba­ren, som öpp­nar i Va­sas­tan i hel­gen.

I Bou­le­bars gam­la lo­ka­ler på Sur­brunns­ga­tan 46 har ban­golf­ba­nor ta­git plats. På väg­gar­na häng­er svart­vi­ta foton som ska ge en känsla av 1930-ta­lets New York.

På över­vå­ning­en finns tolv ba­nor och på ned­re, VIP-vå­ning­en, finns yt­ter­li­ga­re sex.

– Där kom­mer grup­per kun­na bo­ka in sig, det ska va­ra li­te ”cham­b­re sé­parée”, sä­ger Hans Olofs­son, äga­re och ban­golf­proffs.

I fre­dags öpp­na­de Swing by Golf­ba­ren, som stäl­let he­ter. För­u­tom att spe­la mi­ni­golf kom­mer gästerna att kun­na lyss­na på le­van­de mu­sik, piano och sax­o­fon, fem da­gar i vec­kan och blir man hung­rig ser­ve­ras á la car­te el­ler oli­ka va­ri­an­ter av piz­za och bur­ga­re i ba­ren.

– Vi rik­tar oss bå­de till fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner. Man ska kun­na kom­ma hit och ba­ra äta el­ler ba­ra gol­fa om man vill det, sä­ger Hans Olofs­son.

Be­hö­ver du någ­ra putttips? Gå in på vi­i­va­sas­tan.se och se fil­men där Hans Olofs­son, som vun­nit fle­ra tunga ban­golf-tit­lar, de­lar med sig av någ­ra råd.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

PÅ BANAN. Hans Olofs­son har vun­nit fle­ra SM- och VM-guld i ban­golf. Nu öpp­nar han ett mi­ni­golfstäl­le inomhus på Sur­brunns­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.