Snart tänds mil­jo­ner ju­le­ljus

Vi i Vasastan - - VASASTAN -

Lör­da­gen den 25 november kloc­kan 15 är det dags för Stock­holms jul­be­lys­ning att tän­das. Det in­ne­bär en mil­jon LED-ljus på över 40 ga­tor och torg runt om i Ci­ty. För­u­tom att lju­sen tänds så blir det in­vig­nings­tal och jul­mu­sik. Jul­be­lys­nings­pro­jek­tet #Stock­holmsjul drivs av Ci­ty i Sam­ver­kan i sam­ar­be­te med Stock­holms stad och fler än 25 fas­tig­hets­ä­ga­re i Stock­holms ci­ty.

– Jul­be­lys­ning­en ly­ser in­te ba­ra upp stock­hol­mar­nas vin­ter­mör­ker ut­an gör det ock­så på ett ener­gi­ef­fek­tivt och kli­mats­mart sätt, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.