Hal­lå stock­hol­ma­re

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 -

Väl­kom­men till en ma­gisk ef­ter­mid­dag när bar­nen gör av­tryck i det of­fent­li­ga rum­met.

När det mörk­nar tänds för­sko­le­bar­nens lyk­tor. I sam­band med In­ter­na­tio­nel­la barn­da­gen 2017 strå­lar tu­sen­tals lyk­tor un­der sam­ma him­mel runt om i he­la lan­det. När: 17 november kloc­kan 16.00–18.00. Var: Ob­ser­va­to­ri­elun­den, spe­gel­dam­men.

stock­holm.se och twit­ter.com/norr­malms­df. Kul­tur för, med och av barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.