Kax­ig fut­sal­pass­ning in­för der­byt mel­lan Ba­jen och Dif

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

I hel­gen möts Ham­mar­by och Djur­går­den för förs­ta gång­en nå­gon­sin i svens­ka fut­sal­li­gan. Ham­mar­byträ­na­ren är se­ger­viss in­för der­byt.

På sön­dag den 3 de­cem­ber är det dags för ett hi­sto­risk fut­sal­der­by mel­lan Ham­mar­by och Djur­går­den i svens­ka fut­sal­li­gan.

– Det är s åda­na här mat­cher man verk­li­gen ser fram emot. Ett fullsatt Eriks­dals­hal­len och ett der­by mot Djur­går­den. Vi lo­var att der­by­spö­ket dy­ker upp på sön­dag, det le­ver kvar även i fut­sal, sä­ger Ham­mar­bys trä­na­re Michel Bas­ber­ber.

Ham­mar­by fut­sal bil­da­des för­ra sä­song­en och gick som tå­get i di­vi­sion 1. Sam­ma sak gjor­de Djur­går­den, som bland an­nat vann en match vann med he­la 79–0.

Som ny­kom­ling­ar i högs­ta­li­gan har bå­da klub­bar­na bör­jat lo­van­de, men det är den här mat­chen bå­da la­gen sett fram emot.

– För oss är det här sä­song­ens vik­ti­gas­te match. Det är så­da­na här mat­cher som lyf­ter he­la spor­ten. In- tres­set för ett der­by är nå­got helt an­nat, sä­ger Michel Bas­ber­ber.

Mat­chen har en ovän­tat sen start­tid, kloc­kan 20.30 på sön­dag. Men det hand­lar in­te om nå­got der­byst­ra­te­gi för att mins­ka even­tu­ellt stök.

– Nej, det är svårt att få spel­ti­der ef­tersom Eriks­dals­hal­len i stort sett är den en­da hal­len som kla­rar kra­vet från Fot­boll­för­bun­det att spe­la fut­sal i. Men vi vän­tar en jät­te­pu­blik och hop­pas på fullsatt, sä­ger Michel Bas­ber­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.