Mo­ti­ve­ring­en

Vi i Vasastan - - Vasastan -

”VRG Odenplan elev­kår lyc­kas med en väl­kom­nan­de kul­tur ha en stark ställ­ning med många en­ga­ge­ra­de med­lem­mar. De­ras sju ak­ti­va ut­skott samt kår­poo­len med en­ga­ge­ra­de ele­ver sä­ker­stäl­ler att det ald­rig finns en hän­del­se­lös vec­ka. In­te nog med att de har ak­ti­vi­tet in­om al­la ak­ti­vi­tets­om­rå­den, de har en mängd ak­ti­vi­te­ter in­om var­je del.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.