Se­ek & Hi­de på tur­né

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Se­ek & Hi­de är en fy­sisk la­by­rint om att hit­ta sig själv bakom al­la la­ger av masker, ut­tryck och för­vänt­ning­ar.

Skå­de­spe­lar­na Ce­ci­lia Sä­ver­man och Tobias Andersson ska nu åka på tur­né i lan­det med fö­re­ställ­ning­en ”Se­ek & Hi­de”.

Fö­re­ställ­ning­en är re­gis­se­rad av Jo­han Böss­man och pro­du­ce­rad av Ve­ro­ni­ca Woll­mén. Ljud­de­sign står Fredrik Sö­der­berg för och Sara Kan­der är sce­no­graf och ko­stymör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.