Men pro­fes­sor Or­la Vigsö …

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg -

… finns det nå­got uni­ver­salt re­cept för skratt? Nja, det finns sa­ker som kan få de fles­ta i värl­den att skrat­ta. Men sa­tir är myc­ket kon­text­bun­den, det häng­er ihop med kul­tur och igen­känn­ba­ra per­so­ner. Vi kan skrat­ta åt en del ame­ri­kansk sa­tir, där­för att vi vet myc­ket om lan­dets kul­tur och po­li­tik, men det finns mas­sor av in­slag i de pro­gram­men som går över hu­vu­det på oss. Sam­ma sak med brit­ter­na. Så hu­mor kan va­ra mer grän­sö­ver­skri­dan­de än sa­tir, det är helt tyd­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.