Låt oss få be­hål­la buss 69!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - BAx

Un­der­teck­nad hål­ler helt med sig­na­tur Tris­san om buss­tra­fi­ken på Karl­bergs­vä­gen. Ut­ef­ter he­la Karl­bergs­vä­gen och när­lig­gan­de ga­tor bor många äld­re som lätt be­hö­ver kun­na ta sig med buss till Odenplan. Vid Odenplan finns Lä­kar­hus, när­mas­te bank, af­fä­rer och nu­me­ra pen­del­tåg mm.

Många äld­re per­so­ner drar sig för att åka med T-ba­nan på grund av höga gnis­sel ljud, stress, svå­ra trap­por, tra­si­ga och stå­en­de rull­trap­por och his­sar.

Vi be­hö­ver ha kvar, den nu en­da bus­sen nr 69 som tra­fi­ke­rar Karl­bergs­vä­gen till KI. Den­na buss är en ut­märkt för­bin­del­se med Stock­holm ci­ty och Djur­går­den för oss i Va­sas­tan. LÅT OSS FÅ BE­HÅL­LA DEN SL.

Pub­li­ce­rad vec­ka 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.