Va­sastads­tea­ter får sta­dens he­ders­pris

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Te­a­ter Pe­ro på Svea­vä­gen fick i fre­dags ta emot Stockholm stads he­ders­pris i ka­te­go­rin ”Kul­tur­ar­be­te för barn och unga”. Med­bor­gar­na i Stockholm har fått no­mi­ne­ra en pris­ta­ga­re i var­je ka­te­go­ri och se­dan har en ju­ry valt vin­nar­na.

– Vi är stol­ta som tup­par, sä­ger Ce­ci­lia Me­euwis­se, pro­du­cent på Pe­ro.

Öv­ri­ga pris­ta­ga­re är Kafé 44 på Sö­der­malm för scen­verk­sam­he­ten scen 44, Hé­di Fri­ed (lit­te­ra­tur), Saa­dia Hus­sa­in (konst) och An­na Pet­ters­son (scen­konst). Bell­man­pri­set till­fal­ler i år Alex­andra Pa­sca­li­dou och Cull­berg­pri­set Clai­re Par­sons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.