Vad ser du fram emot med hös­ten?

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

Ni­na Alstrand, 33 år, job­bar på bank, Pi­pers­ga­tan: – Att det ska bli li­te sva­la­re. Se­dan ser jag fram emot att se hur det ser ut här på hös­ten, vi flyt­ta­de hit i vint­ras. Be­enu Ch­he­tri, 30, barn­vakt, Va­sas­tan: – Jag hop­pas att det fort­sät­ter att va­ra varmt och så kans­ke jag ska ha ett kräft­ka­las. Thomas Hed­malm, 70, pen­sio­när och för­fatt­ta­re, Ös­ter­malm: – Vi har lant­stäl­le så jag ser fram emot att hit­ta ling­on och svamp i sko­gen där. Och så hop­pas jag att den be­hag­li­ga vär­men hål­ler i sig ett tag. Ted Gre­sewitz, 66 år, egen­fö­re­ta­ga­re, Sö­der­malm: – Va­let är vik­ti­gast, såklart. Det är ett bra till­fäl­le för al­la män­ni­skor att sä­ga vad de tyc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.