Sam­tal om mod på Stads­bibb­lan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ra­oul Wal­len­berg Aca­de­mys pris de­las ut till ung­do­mar som har age­rat mot orätt­vi­sor i var­da­gen. 28/8, kloc­kan 18-19, kom­mer tre vinnare till Stads­bib­li­o­te­ket för ett sam­tal.

Adri­an Bo­i­vie som stop­pa­de en ryk­tes­sprid­ning mot två tje­jer på sin sko­la, Ali Zar­da­di som har skri­vit bo­ken ”Äng­eln och spar­ven” om den skö­ra dröm­men om att få stan­na i Sve­ri­ge och Til­de Karls­son hind­ra­de en man som fo­to­gra­fe­ra­de en tig­gan­de kvin­na mot hen­nes vil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.