Ga­tor spär­ra­des av ef­ter gas­läc­ka på Bla­si­e­hol­men

Vi i Vasastan - - Vasastan -

En gas­läc­ka fick i ons­dags mor­se 22 au­gusti po­li­sen att spär­ra av fle­ra ga­tor i City. Rädd­nings­tjäns­ten fanns ock­så på plats för att för­sö­ka lo­ka­li­se­ra den gas­läc­kan. Vid 11-ti­den ha­de man lyc­kats hit­ta och åt­gär­da läc­kan som fanns på Bla­si­e­hol­men. Ären­det kun­de där­med av­slu­tas.

– Det var nå­gon mind­re gas­läc­ka på en led­ning. Ga­s­jou­ren stäng­de av allti­ho­pa, sä­ger Johan Vin­snes, led­nings­be­fäl på Stor­stock­holms rädd­nings­cen­tral.

Ing­en per­son upp­ges ha bli­vit ska­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.