Fy­ra ga­tor på Norr­malm be­rörs

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ce­der­dals­ga­tan:

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även ny hel­dra­gen mitt­lin­je.

Mäs­ter Samu­els­ga­tan:

Oför­änd­rad has­tig­het på 30 km/h. Men nya åt­gär­der som av­smal­nad kör­ba­na, bre­da­re gång­ba­nor, bus­skud­dar och bre­da­re mitt­re­fug på tre plat­ser.

Sänks

Nor­ra Sta­tions­ga­tan: från 50 km/h till 40 km/h.

Olof Pal­mes ga­ta: Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även sma­la­re kör­ba­nor och bus­skud­dar vid över­gångs­stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.